FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Metal Industry