FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Valea Lungă

Comună membră ACoR din 21.11.2004

Prin HCL nr. 57 din 27.04.2009 comuna Valea Lungă a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, teritoriul actual al comunei era împărțit între două comune denumite Valea Lungă, separate de râul Cricovul Dulce. Una dintre ele făcea parte din plaiul Ialomița-Dâmbovița al județului Dâmbovița și avea în compunere șapte sate: Ogrea, Gorgota, Vatra Satului, Strâmbu, Frasinu, Ștubeiele și Tisa, cu 1559 de locuitori. În ea funcționau două biserici, o școală și șase mori de apă. Cealaltă făcea parte din plaiul Prahova al județului Prahova și era formată din satele Valea Lungă, Gheboasa și Vișinești, cu 1206 de locuitori. Aici erau o școală și două biserici, dintre care una aparținea locuitorilor din Valea Lungă, Dâmbovița.

Comuna se află în nord-estul județului, aproape de limita cu județul Prahova. Se află într-o zonă de deal, în valea Cricovului Dulce. Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ710A, care o leagă spre nord-est de Pucioasa și spre sud de Moreni și I.L. Caragiale (DN72). În centrul comunei, din acest drum se ramifică DJ710B care duce spre comuna Vișinești.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Valea Lungă, județul Dâmbovița

Descrierea stemei:

Stema comunei Valea Lungă se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, albastru, tăiat de un brâu undat de argint, având în partea de sus o acvilă bicefală de argint, redată în întregime şi din faţă, cu aripile deschise şi cu zborul în sus, cu piciorul drept poziţionat în bară, cel stâng în bandă, iar în partea de jos un măr de aur, smuls, cu zece fructe roşii.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Acvila bicefală reprezintă o parte din fauna specifică regiunii.
Brâul undat face referire la hidrografia localităţii, râul Cricov.
Mărul semnifică activitatea specifică zonei, pomicultura, iar numărul fructelor indică numărul satelor componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Emil NEGRU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariavalealunga.ro
 E-mail: primaria.valealunga@gmail.com
 Telefon: +40 245 661 509