FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Potlogi

Comună membră ACoR din 28.01.2009

Prin HCL nr. 1 din 28.01.2009 comuna Potlogi a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Atestată documentar la data de 6 februarie 1580, comuna noastră a beneficiat de o situaţie privilegiată, în secolele XVII şi XVIII, atunci când s-a consemnat o înflorire a agriculturii, a creşterii animalelor, a comerţului şi a meşteşugurilor. Aflată pe drumul ce leagă fosta capitală a Ţării Româneşti, Târgovişte, de actuala capitală, Bucureşti, într-o zonă fertilă, parţial împădurită şi scăldată de apele Argeşului şi ale Sabarului, mica noastră localitate atrage atenţia Domnitorului Constantin Brâncoveanu. Astfel, între anii 1683-1698, domnitorul român construieşte, la Potlogi, Curtea Domnească, monument istoric de importanţă naţionala, care constituie totodată şi un valoros „ cap de serie” pentru arhitectura rezidenţială la nivelul principal al secolului al XVIII-lea.

Reşedinţă a comunei cu acelaşi nume, satul Potlogi a fost atestat documentar la data de 6 februarie 1580. A cunoscut o înflorire în secolele XVII – XVIII, graţie poziţiei privilegiate pe care o avea pe drumul ce leagă fosta capitală a Ţării Româneşti, Târgovişte, de actuala capitală, Bucureşti. Un alt atu l-a reprezentat faptul că era situat într-o zonă fertilă, parţial împădurită, scăldată de apele Argeşului şi ale Sabarului, ce a permis dezvoltarea agriculturii, zootehniei, comerţului şi meşteşugurilor.

– Satul Pitaru – atestat documentar la 1471

– Satul Vlăsceni – atestat documentar la 1733

– Satul Româneşti – atestat documentar la 1480

– Satul Podu Cristinii – atestat documentar la 1596


Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Nicolae CATRINA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariapotlogi.ro
 E-mail: primariapotlogi@yahoo.com
 Telefon: +40 245 722 401