FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Poiana

Comună membră ACoR din 23.12.2004

Prin HCL nr. 42 din 23.12.2004 comuna Poiana a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna se află pe malul drept al Ciorogârlei, în zona de câmpie de la extremitatea de sud a județului, la limita cu județul Giurgiu. Este străbătută de șoseaua județeană DJ711D, care se ramifică din DN7 la Lungulețu și duce către vest la Românești.


Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Marian ȘERBAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariapoianadb.ro
 E-mail: contact@primariapoianadb.ro
 Telefon: +40 245 721 841