FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Pietroșița

Comună membră ACoR din 27.01.2005

Prin HCL nr. 5 din 27.01.2005 comuna Pietroșița a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Hrisovul din 1592, păstrat în Muzeul Satului, atestă documentar existența localității. Documentele vorbesc de întemeieri trainice încă din timpul lui Alexandru cel Rău și Mihai Viteazul, dar cu siguranță că ele vin din ceața și mai adâncă a vremurilor de la dacii liberi, potrivit unei cetăți existente pe vârful Cumpana-Ciocârlăului.[necesită citare] Diaconul Coresi, cu tiparnițele în desagi a trecut prin Pietroșița în drumul său spre Brasov, Sibiu, Orăștie, prin Strunga pentru a ajunge la Bran, Pietroșița fiind vamă către Ardeal.[necesită citare]
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Ialomița-Dâmbovița al județului Dâmbovița și avea în compunere satele Pietroșița și Valea Țâței, cu o populație totală de 1900 de locuitori. În comună funcționau o biserică și o școală, iar locuitorii se îndeletniceau cu producerea țesăturilor din lână, pe care le comercializau la Pucioasa și la Sinaia.

Comuna Pietroşiţa este situatăîn partea de nord a judeţului Dâmboviţa, de-a lungul drumului naţional DN71, lao distanţă de 34 km de Târgovişte, la 30 km. de Sinaia și 71 km. de Ploiești. Face partedin bazinul Văii Ialomiţei, care este cuprins între 44055 şi 45028’ latitudine nordică şi 25015’şi 25038’ longitudine estică.

Acest sector este poziţionat şi localizat în spaţiul Subcarpaţilor Ialomiţei, care fac parte din Subacarpaţii Curburii, unitate geografică extinsă la periferia carpaţilor, între Valea Trotuşului şi Valea Dâmboviţei.

Subcarpaţii Ialomiţei reprezintă un sector complex şi larg apărând ca o treaptă de interfaţă cu altitudini cuprinse între 350m-390m, situaţi între Carpaţi şi Câmpia  Română.


Nu are o stemă aprobată prin H.G.

 Ion DICU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTE în Consiliul Director al Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Comunelor din România

Date de contact: