FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Odobești

Comună membră ACoR din 23.01.2009

Prin HCL nr. 4 din 23.01.2009 comuna Odobești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Odobești, județul Dâmbovița

Descrierea stemei:

Stema comunei Odobeşti, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat.În partea superioară, în dreapta, pe fond albastru, se află un pod cu doi piloni, de aur.În partea superioară, în stânga, pe fond roşu, se află o oală de argint, având două toarte poziţionate în partea superioară şi un ornament dantelat dispus în fascie ale cărui extremităţi pornesc de la extremităţile inferioare ale toartelor.În partea inferioară, în dreapta, pe fond roşu, se află un coş împletit din nuiele, de argint.În partea inferioară, în stânga, pe fond albastru, se află un mănunchi de şase spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Podul face legătura între localităţile Odobeşti şi Corbii Mari, fiind construit peste râul Argeş în anul 1902.Oala şi coşul de răchită simbolizează activităţile specifice zonei, respectiv olăritul şi împletitul răchitei.Brâul undat reprezintă râul Argeş.Mănunchiul de spice de grâu reprezintă culturile agricole specifice zonei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Niculae ALECU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primarieodobesti.ro
 E-mail: primaria_odobesti@yahoo.com
 Telefon: +40 245 721 101