FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Nucet

Comună membră ACoR din 23.09.2005

Prin HCL nr. 20 din 23.09.2005 comuna Bărcănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Numele comunei Nucet vine din latinul nucetum=Iivada cu nuci”. Este atestat documentar din 12.03.1594 şi apare pe lângă mănăstirea omonimă. Satul Nucet a tăcut parte din categoria satelor mănăstireşti, fiind pe moşia mănăstirii Nucet, constituită şi întărită de Pârcălabul Gherghina şi datată    din      23.01.1516.

Satul Cazaci ~ste atestat documentar în 1696 şi este întemeiat de mercenarii cazaci care au luptat pe vremea lui Mihai Viteazul, iar satul Ilfoveni este citat în 1835 în harta rusă.

Comuna Nucet din judetul Dimbovita este situat geografic intre 44 grade 47minuta latitudine N si 25 grade 34 minute longitudine E la o altitudine de 202 m si se intinde pe o suprafata de 39 kmp. Comuna Nucet cu cele trei sate componente: Nucet, Cazaci,Ilfoveni, se invecineaza la: nord cu comunele Vacaresti si Comisani, sud-vest cu comuna Gura Sutii, sud-est cu comunele Salcioara si Baleni, nord-est cu comuna Bucsani.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Nucet, județul Dâmbovița

Descrierea stemei:

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Nucet se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint, încărcat cu un pește albastru.
În partea superioară, se află un clopot de aur, terminat cu o cruce treflată.
În partea inferioară, pe fond albastru, se află o ramură de nuc cu trei fructe, poziționată în pal, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Clopotul simbolizează Mănăstirea Nucet, ctitorită de pârcălabul Gherghina și soția sa, Neaga, la sfârșitul secolului al XV-lea.
Brâul undat reprezintă hidrografia localității, iar peștele evocă activitatea de cercetare pentru ameliorarea genetică a peștilor de cultură.
Ramura de nuc face trimitere la denumirea localității, iar numărul nucilor indică satele componente care alcătuiesc comuna.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Luisa-Marioara BĂRBOIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunanucet.ro
 E-mail: nucet@cjd.ro
 Telefon: +40 245 267 007