FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Niculești

Comună membră ACoR din 26.03.2003

Prin HCL nr. 7 din 26.03.2003 comuna Niculești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului XIX, comuna purta numele de Poenari – Vulpești, făcea parte din plasa Snagov a județului Ilfov și avea în componență satele Ciocănari, Movila, Poenari – Niculescu, Poenari – Vulpești și Poenari – Polizu. Populația totală era de 1.545 de locuitori, care trăiau în 323 de case și 10 bordeie. În comună funcționau 2 biserici la Movila și Poenari – Niculescu, o școală mixtă și o moară de apă.

În 1925, comuna este consemnată în Anuarul Socec în aceeași componență, în plasa Buftea – Bucoveni a aceluiași județ și cu o populație de 2.239 locuitori. În 1950, a fost transferată la raionul Răcari și apoi după 1960 la raionul Buftea din regiunea București.

În 1968, la reînființarea județelor, comuna a revenit la județul Ilfov, tot atunci luând numele de Niculești. În 1981, o reorganizare administrativ – teritorială a regiunii a dus la transferarea comunei în județul Dâmbovița.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Niculești, județul Dâmbovița

Descrierea stemei:

Stema comunei Niculeşti, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară se află 3 ramuri de stejar, cu câte două frunze în partea de sus şi cu câte două fructe în partea inferioară, dispuse în "V" întors.În vârful scutului se află 3 spice de grâu de aur, poziţionate în bandă - pal - bară.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Cele 3 ramuri de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.Brâul undat evocă pârâul Coadele Snagovului, care traversează localitatea.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Dorinel SOARE

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Comunelor din România

2. MEMBRU în Consiliul Director Național al Asociației Comunelor din România

Date de contact:

 Website: niculesti.ro
 E-mail: primaria@niculesti.ro
 Telefon: +40 212 670 606