FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Moroeni

Comună membră ACoR din 28.12.2004

Prin HCL nr. 47 din 28.12.2004 comuna Moroeni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Localitatea Moroeni este situată în extremitatea nordică a judeţului Dâmboviţa şi are în administraţie o suprafaţă de 28.739 ha – fiind cea mai mare comună dâmboviţeană, ca întindere – în care este inclusă şi suprafaţa Parcului Natural Bucegi aferentă judeţului. Comuna se învecinează la nord cu judeţul Braşov, la est cu judeţul Prahova şi la vest cu judeţul Argeş. Localitatea Moroeni dispune de un relief muntos, străbătut de râul Ialomiţa şi de pâraiele Ialomicioara şi Ruşeţu.

La sfârşitul sec. XIX, comuna Moroeni era formată din cătunele: Moroeni, Lunca şi Muscelul, împreună cu care avea 1.132 locuitori ce se îndeletniceau cu creşterea vitelor, pomicultura şi ţesături de lână; ei dispuneau de suhaturi întinse pentru creşterea animalelor în munţii din apropiere. La 1912, comuna Moroeni cu satele Lunca şi Muscelul era populată de 2.022 locuitori.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mihai-Laurențiu MORARU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariamoroeni.ro
 E-mail: registratura@primariamoroeni.ro
 Telefon: +40 245 772 213