FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mogoșani

Comună membră ACoR din 22.12.2004

Prin HCL nr. 48 din 22.12.2004 comuna Mogoșani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

 Ioan CIOBANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: mogosani.ro
 E-mail: prmogosani@yahoo.com
 Telefon: +40 733 687 195