FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ludești

Comună membră ACoR din 25.10.2011

Prin HCL nr. 34 din 25.10.2011 comuna Ludești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Venind spre sud, dinspre oraşul Găeşti, pe o şosea modernizată, după 20 de km se intră în perimetrul satului Ludeşti. Din centrul satului, pentru a se ajunge la Târgovişte, se parcurge o distanţă de 28 km spre NE şi apoi spre sud şi est., pe oporţiune de şosea modernizată de aproximativ 5 km, prin satul Potocelu şi pădurea de stejar şi vagi, ce se află spre satul Drăgăieşti, de pe valea râului Dâmboviţa, până la Dragomireşti (pe direcţia sud) şi de aici se îndreaptă spre şoseaua judeţeană, ce face legătura cu reşedinţa judeţului nostru.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Laurențiu-Mihail DINCĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primarialudesti.ro
 E-mail: secretariat@primarialudesti.ro
 Telefon: +40 345 527 186