FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Lucieni

Comună membră ACoR din 22.12.2004

Prin HCL nr. 77 din 22.12.2004 comuna Lucieni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasile TIȚA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primarialucieni.ro
 E-mail: primaria_lucieni@yahoo.com
 Telefon: +40 245 242 530