FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Hulubești

Comună membră ACoR din 25.11.2019

Prin HCL nr. 38 din 25.11.2019 comuna Hulubești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din "plasa" Dâmbovița-Dealul a județului Dâmbovița și era compusă din satele Hulubești, Gămești și Strâmbu, cu o populație de 1276 de locuitori. Comuna, cu un teritoriu foarte împădurit, avea o școală, trei biserici și mai multe mori de apă. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei, mai funcționa, în aceeași "plasă", și comuna Butoiu, formată din satele Butoiu de Jos, Butoiu de Sus și Valea Dadei, cu o populație de 995 de locuitori. În comună funcționau o școală clădită de locuitori, o biserică și o mănăstire, precum și 6 mori de apă. Și această comună fiind una acoperită de păduri, locuitorii se ocupau mai mult cu lemnăria.

În 1925, cele două comune sunt consemnate în "plasa" Bogați a aceluiași județ, în aceleași alcătuiri respective. Comuna Hulubești avea 2675 de locuitori, în vreme ce comuna Butoiu avea 1287 de locuitori.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ion CURSUREANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariahulubesti.ro
 E-mail: primaria.hulubesti@yahoo.com
 Telefon: +40 245 708 600