FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Finta

Comună membră ACoR din 31.01.2005

Prin HCL nr. 1 din 31.01.2005 comuna Finta a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La 16-27 mai 1653, are loc pe raza comunei Finta lupta între trupele lui Vasile Lupu, domnul Moldovei, care venise cu oastea să detroneze pe Matei Basarab de pe tronul Țării Românești și să pună în loc pe loan, fiul său, dar nu a reușit căci a fost învins de ostașii lui Matei Basarab, care după ce reușise să apere cetatea de scaun Târgoviște, a urmărit oastea lui Vasile Lupu.
Oastea Țării Românești era formată din circa 30000 de osteni: curteni, seimeni, slujitori și slugi boierești; ea avea de înfruntat o oaste inferioară din punct de vedere numeric, circa 24000 de osteni, în majoritate cazaci și mercenari germani.
În fața acestei puternice armate ce își apăra țara, ședea oastea lui Vasile Lupu, inferioară din punct de vedere numeric așteptând sosirea cazacilor care se aflau în urmă la o distanță de câteva ceasuri.

Comuna Finta este situată în zona de sud-est a judeţului Dâmboviţa, la aproximativ 35 km faţă de Municipiul Târgovişte şi la aproximativ 30 km faţă de Municipiul Ploieşti.
Relieful este de câmpie, fiind slab ondulat şi cu cădere generală de la nord la sud.

Populaţia comunei este de aproximativ 4600 locuitori, suprafaţa este de 4922 ha.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

 Florentin OPREA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacomuneifinta.ro
 E-mail: primariafinta@yahoo.com
 Telefon: +40 245 242 406