FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dragomirești

Comună membră ACoR din 17.12.2004

Prin HCL nr. 54 din 17.12.2004 comuna Dragomirești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna se află pe malurile Dâmboviței, la vest de Târgoviște, și este traversată de șoseaua națională DN72A care leagă acest oraș de Câmpulung.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Dragomirești, județul Dâmbovița

Descrierea stemei:

Stema comunei Dragomireşti, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară se află o oală de aur, cu convexităţi pe flancuri, având partea de sus evazată şi o toartă mică în partea stângă sus; oala se suprapune peste jumătatea din stânga a unei farfurii de aur, văzută din faţă. În dreapta şi în stânga ansamblului se află câte o roată dinţată de argint.
În vârful scutului se află o sondă pe o colină neagră.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Oala şi farfuria reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, olăritul.
Roţile dinţate evocă prezenţa unei unităţi economice în zonă.
Sonda simbolizează resursele petroliere din subsolul localităţii.
Brâul undat reprezintă râul Dâmboviţa, care străbate localitatea.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 Dragoș VLĂDULESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primaria-dragomiresti.ro
 E-mail: p_dragomiresti@yahoo.com
 Telefon: +40 245 236 020