FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dragodana

Comună membră ACoR din 08.12.2004

Prin HCL nr. 29 din 08.12.2004 comuna Dragodana a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Gheorghe SANDU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariadragodana.ro
 E-mail:
 Telefon: