FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Doicești

Comună membră ACoR din 27.12.2004

Prin HCL nr. 62 din 27.12.2004 comuna Doicești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Doicești este atestat documentar din 2 iunie 1639 și continuă satul dispărut azi, Bărbătești, cunoscut din 8 septembrie 1579. Atestarea arheologică indică însă așezări daco-romanice încă din secolul IV-V e.n.

La începutul secolului al VIII-lea cea mai mare parte a teritoriului actual al localității Doicești era stăpânită de boierii Bălăceni și Bărbătești.

În anul 1701 moșia satului Bărbătești, stăpânită de boierii Bărbătești, a fost cumpărată de Constantin Brâncoveanu.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Doicești, județul Dâmbovița

Descrierea stemei:

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Doiceşti se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară se află bustul domnitorului Constantin Brâncoveanu, de aur.
În vârful scutului se află o cruce treflată de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Bustul lui Constantin Brâncoveanu aminteşte de prezenţa domnitorului şi a ctitoriilor sale pe teritoriul localităţii.
Crucea treflată simbolizează biserica "Naşterea Maicii Domnului", ctitorită în anul 1706 în stil brâncovenesc.
Brâul undat reprezintă râul Ialomiţa.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Cozmin-Petruț STANA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariadoicesti.ro
 E-mail: dambovita@primariadoicesti.ro
 Telefon: +40 245 227 023