FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dobra

Comună membră ACoR din 18.02.2014

Prin HCL nr. 4 din 18.02.2014 comuna Dobra a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Dobra este aşezată pe malul drept al râului Ialomiţa, la 25 km S-E de oraşul Târgovişte, reşedință a judeţului Dâmboviţa si străveche capitală voievodală a Ţării Românești. Situată la o răscruce de vechi drumuri comerciale, comuna Dobra este legată de Bucureşti la Est pe o distanta de 56 km, Târgovişte la Vest pe o distanţă de 26 km, şi Ploieşti pe o distanță de 38 km, prin şosele asfaltate de intensă circulaţie. În împrejurimile acestei frumoase si seculare aşezări omeneşti se află comunele:

   • Băleni la VEST la o distanţă de 7 km

   • Bilciureşti la EST la o distanță de 10 km

   • Gheboaia si Finta la NORD la o distanţă de 4 km, acest drum nu este asfaltat și traversează râul Ialomiţa 

   • Cornăţelu la SUD la o distanta de 5 km.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Daniel-Cosmin NICA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunadobra.ro
 E-mail: primariadobra@comunadobra.ro
 Telefon: +40 245 242 001