FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Crevedia

Comună membră ACoR din 30.04.2014

Prin HCL nr. 20 din 30.04.2014 comuna Crevedia a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

 Descoperirile şi cercetările arheologice au scos la iveală de pe teritoriul satelor comunei un  vas de lut ce conţine peste 250 monede dacice ( la Crevedia ) în satul Cocani s-a descoperit o aşezare din epoca bronzului şi resturi ceramice care au aparţinut civilizaţiei româneşti. 
      Mari proprietari în satele comunei au fost : Costea slugerul , Mihalcea logofătul , Iordache Creţulescu , Drăghici Cantacuzino , Bunea Grădişteanu , Matei Creţulescu ş.a... 
      În satul Crevedia sunt o seamă de monumente de artă şi istorice ca : biserica Sf. Nicolae, construită în anii 1814 - 1815 , reparată în anul 1899; în satul Cocani, biserica Sf. Voievozi, 1833, reparată la 1895; la Crevedia Mică, biserica construită de Nicolae Zădărniceanu, la 1844 - 1845; în satul Dârza , biserica Duminica Tuturor Sfinţilor construită la 1800 şi reclădită în anul 1848, reparată în anul 1897. În anul 1937, la Crevedia slujea preotul Ştefan Brejbeanu iar la bisericile din Cocani şi Dârza , preot era Nicolae I. Popa.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Florin PETRE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacrevedia.ro
 E-mail: primarieprimariacrevedia.ro
 Telefon: +40 245 241 840