FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cândești

Comună membră ACoR din 30.11.2011

Prin HCL nr. 90 din 30.11.2011 comuna Cândeşti a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La 34 km Nord Vest de oraşul Târgovişte, pe valea râului Dâmboviţa, pe terasa a doua de pe malul drept  se află aşezată una din cele mai vechi cetre de moşneni – Cândeşti Vale.
A fost sat de moşneni, întrucât la 1864, prin legea de împroprietărire a clăcaşilor de sub domnia lui Cuza niciun cetăţean din Cândeţti Vale şi din satelitul său Aninoşani n-a fost împroprietărit, toţi fiind în postura de moşneni.
Ceea ce a făcut ca satul Cândeşti Vale să fie unul din cele mai înfloritoare sate, a fost faptul că din 1866, când teritoriul ţării a fost organizat pe comune, satul Cândeşti Vale a fost reşedinţa comunei Cândeşti.
Documentar, satul Cândeşti  de Dâmboviţa este menţionat într-un zapis din vremea domnitorului Petru cel Tânăr (1563), dar se crede că satul este mult mai vechi.

Comuna Cândeşti este situată în nord-vestul  judeţului Dâmboviţa la o distanţă de 36 km de Municipiul Târgovişte. Localitatea este aşezată pe o partea dreaptă a râului Dâmboviţa. Comuna se află în zona temperată, cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea vieţii omeneşti.
Comuna este compusă din satele: Cândeşti Vale, Dragodăneşti, Aninoşani, Candeşti Deal şi Valea Mare.
Comuna Cândeşti se invecinează la nord şi est cu comuna Voineşti, la sud cu comuna Tătărani, iar la vest cu comuna Boţeşti judeţul Argeş.
Clima zonei aparţine tipului temperat continental exprimată de valori anuale ale temperaturii aerului (7-10ºC) şi prin precipitaţii medii anuale cu valori sub 600-800mm/an.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cândeşti, județul Dâmbovița

Descrierea stemei:

Stema comunei Cândeşti, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară se află o cruce treflată de aur, cu braţul vertical alungit în partea inferioară, având deasupra şi pe flancuri 5 stele de aur, poziţionate în semicerc, la distanţă egală una de alta.
În vârful scutului se află un copac de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:

Crucea reprezintă biserica de lemn de la Vârtop.
Cele 5 stele indică numărul satelor componente ale localităţii.
Brâul undat reprezintă râul Dâmboviţa, care străbate localitatea.
Copacul simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, pomicultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 Georgeta POPA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariacandesti.ro
 E-mail: candesti_dambovita@yahoo.com
 Telefon: +40 245 240 123