FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bezdead

Comună membră ACoR din 29.01.2009

Prin HCL nr. 4 din 29.01.2009 comuna Bezdead a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Prima atestare a satului de reședință este din 22 octombrie 1572 și apare în condica Mânăstirii Vieroși (Arhivele naționale ale României, Condica mânăstirii Vieroși, pag. 162 - 169). Satul este menționat ca fiind de moșneni, neaserviți vreunui boier sau vreunei mănăstiri. Numele satului este de origine slavă (bez = fără, deadea = unchi, uncheș, bătrân) adică satul fără bătrâni. Se presupune că satul a fost fondat în jurul anului 1200, de familii tinere în căutare de teren, de aici denumirea. În România mai există un singur sat numit asemănător, Bezded în comuna Gârbou, județul Sălaj.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Dâmbovița-Ialomița al județului Dâmbovița și avea în compunere satele Bezdead, Râmata-Costișata și Valea Leurdei, cu o populație totală de 3000 de locuitori. În comună funcționau 3 biserici și 3 școli — o școală de fete și una de băieți la Bezdead, și una mixtă la Valea Leurdei.

În 1925, comuna era inclusă în plasa Pucioasa a aceluiași județ și avea în compunere satele Bezdead, Râmata și Costișata, cu 3560 de locuitori. În 1950, comuna a fost inclusă în raionul Pucioasa din regiunea Prahova și apoi (după 1952) în raionul Târgoviște din regiunea Ploiești. În 1968, ea a absorbit și comuna vecină Măgura, și a revenit la județul Dâmbovița.

Bezdead este în N-E județului Dâmbovița la granița cu Prahova, la egală distanță (15 km) între Valea Ialomiței și Valea Prahovei.

Pucioasa se află la 10 km pe șosea de centrul Bezdeadului, Sinaia și Târgoviște la 30 km, Bucureștiul și Brașovul la 120. Vf Omu la 40 km, Marea Neagră la 320 km. Distanțele sunt mărite din cauza ocolurilor făcute de șosea printre dealuri, spre exemplu Sinaia se află la 30 km pe șosea, dar la 15 km în linie dreaptă peste dealul Talea. Dacă vrei să ieși din Bezdead în orice direcție trebuie să urci un deal. Șoseaua asfaltată duce la Pucioasa peste dealul Mușa, spre N-E ajungi la Breaza peste dealul Costișata, pe drum asfaltat până la granița cu județul Prahova (și se continuă cu drumul asfaltat de comuna Adunați), spre V la Buciumeni peste dealul Buciumenilor (drum asfaltat), spre S-E se ajunge în satul Ursei pe un drum de pământ abrupt și desfundat, practicabil doar cu căruța).

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Teodora ANGHELESCU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTE în Consiliul Director al Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Comunelor din România

Date de contact: