FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Băleni

Comună membră ACoR din 17.04.2014

Prin HCL nr. 15 din 17.04.2014 comuna Băleni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Numele de Baleni dat satului Ruşi se trage de la numele unui boier care a stăpânit «ocina» in Ruşi si anume paharnicul Balea dupa cum reiese dintr-un document din 30 iunie 1572 semnat de Alexandru Voievod, domn a Ungro-Vlahiei, fiul luiMircea Voievod. Acest document poate fi considerat actul de nastere al satului Baleni.

Comuna Baleni este situata în Câmpia Târgoviste, la 44°82´ latitudine nordica si 25°67´ longitudine estic.
Localitatea se afla situata la aproximativ 22 km de municipiul Târgoviste si la aproximativ 55 km de Bucuresti.
Suprafata teritoriala administrativa a comunei cuprinde 6.124 hectare din care: 4.512 hectare sunt teren arabil, 326 hectare sunt pasuni, 683 hectare de padure iar 26 hectare sunt luciu de apa.
Din totalul suprafetei, 4.144 hectare se gasesc in intravilanul comunei si 1.980 hectare în extravilanul acesteia.
Suprafata totala locuibila este de 112.803 mp din care: 160 mp sunt în proprietate majoritar de stat. În anul 2009 au fost finalizate 31 locuinte, in totalitate din fonduri private si au fost eliberate 27 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, insumand 4.578 mp.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

 Florea MUȘAT

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabaleni.ro
 E-mail: primaria_baleni@yahoo.com
 Telefon: +40 245 265 004