FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Aninoasa

Comună membră ACoR din 24.02.2005

Prin HCL nr. 14 din 24.02.2005 comuna Aninoasa a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Aninoasa făcea parte din plaiul Dealul-Dâmbovița din județul Dâmbovița, era formată doar din satul de reședință și avea 700 de locuitori. În comună funcționa o școală mixtă înființată în 1889 și o biserică. Pe teritoriul actual al comunei funcționa atunci și comuna Viforâta, formată din cătunele Viforâta și Mahalaua, având în total 1500 de locuitori. Aici funcționau două biserici, o școală și mai multe fabrici de gaz. Pe teritoriul ei se aflau mănăstirile Dealu și Viforâta. Satul Săteni era atunci arondat comunei Doicești.

În 1925, comunele figurează în plasa Târgoviște a aceluiași județ. Comuna Aninoasa, formată din satul Aninoasa și cătunul Subdeldei avea 1368 de locuitori, iar comuna Viforâta, tot cu satele Mahalaua și Viforâta avea în total 2169 de locuitori.

În 1950, comunele au trecut în subordinea raionului Târgoviște din regiunea Prahova, din care au făcut parte până în 1968. Între timp, comuna Viforâta a fost desființată și inclusă în comuna Aninoasa. În 1968, comuna Aninoasa a devenit comună suburbană a municipiului Târgoviște, luând forma actuală. În 1989, comuna a fost resubordonată județului Dâmbovița.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vlăduț NICULAE

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTE în Consiliul Director al Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Comunelor din România

Date de contact: