FILIALA JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEȚENE DÂMBOVIȚA A ACoR

Se convoacă  Adunarea Generală a Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Comunelor din România, în sesiune ordinară pe anul 2024, pentru ziua de miercuri, 27 martie, ora 11:00, în  Sala Unirii a Palatului administrativ situat în municipiul Târgoviște, Piața Tricolorului, nr. 1, județul Dâmbovița.

La lucrările acestei adunări generale sunt convocați să participe primarii comunelor din județul Dâmbovița membre ale Asociației Comunelor din România, președintele Asociației Comunelor din România, precum și personalul din cadrul structurii de audit public intern exercitat prin cooperare înființată la nivelul filialei.

De asemenea, mai sunt invitați să participe la această adunare senatorii și deputații aleși în Circumscripția Electorală Dâmbovița, prefectul și subprefecții Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, președintele, secretarul general și vicepreședinții  Consiliului Județean Dâmbovița, directorul Camerei de Conturi Dâmbovița, precum și alți reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice centrale și locale de la nivel județean.

Prezența dumneavoastră întărește încă o dată imaginea ACoR și scopul pentru care a fost înființat, respectiv realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi pentru a ocroti și promova idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale, considerând că autoritățile administrației publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic, deoarece, numai la nivel local, dreptul cetățenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice poate fi exercitat în mod direct.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINETELE FILIALEI JUDEȚENE DÂMBOVIȚA A ACoR,

                   Dorinel SOARE,

PRIMARUL COMUNEI NICULEȘTI